Θερμή πηγή Ξυλοκέρας

Λουτρ

Λουτρά Ξυλοκέρας

 

 

 

           Βορειοδυτικά της πόλης του Πύργου, στον κάτω ρου του ποταμού Αλφειού και κατά μήκος του ρήγματος του Βουνάργου, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν αρκετά σημεία όπου εμφανίζονται πηγές θερμομεταλλιού νερού. Κατά μήκος του ρήγματος του Βουνάργου, με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, βρίσκονται τα λουτρά της Ξυλοκέρας (καθώς και μια θερμομεταλλική πηγή κοντά στο χωριό Χειμαδιό, Ηλείας).

 

Οι σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή κατά στρωματογραφική διάρθρωση από πάνω προς τα κάτω είναι οι εξής : Ολοκαινικές αποθέσεις, οι οποίες αποτελούνται από λιμνοθαλάσσια ιζήματα και τις ποτάμιες αποθέσεις του Αλφειού ποταμού. Ακολουθούν Πλειστοκαινικές αποθέσεις, η βαθμίδα του Αγίου Ανδρέα (παράκτια ιζήματα) και η βαθμίδα του Κατακόλου (παράκτιος «ασβεστόλιθος»).

Έπειτα κατά το Κατώτερο Πλειστόκαινο αποτίθενται κροκαλοπαγή, τα οποία διαχωρίζονται στα κροκαλοπαγή του Άγιου Ιωάννη και τα κροκαλοπαγή του Λάλα. Στο Ανώτερο Πλειόκαινο αποτίθεται η ακολουθία του Βουνάργου. Συγκεκριμένα είναι μια ακολουθία από λεπτές άμμους, αμμούχες, ιλυώδεις, αργιλούχες αποθέσεις και σπανιότερα αργιλικές κροκάλες και λατύπες.

 

Το υπόβαθρο της περιοχής ανήκει στην Ιόνια ζώνη, αν και δεν εμφανίζονται αλπικοί σχηματισμοί πουθενά κατά μήκος του ρήγματος.

 

Οι πηγές που εμφανίζονται οφείλονται στη δράση του ρήγματος και είναι υπόθερμες και θειούχες..

 

Δημήτρης Κουρκτσόγλου, Παναγιώτης Βέρροιος, Γιώργος Λυκουργιώτης,

 

Γιώργος Αναγνώπουλος, Θανάσης Λίβανος, Θανάσης Πολυζώης.