Διδακτικό υλικό κατά τάξη

Πατήστε την καρτέλα της αντίστοιχης τάξης πάνω δεξιά.

Τα διάφορα άρθρα και το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνουν, δημιουργήθηκαν από καθηγητές είτε μαθητές του σχολείου μας.

Ευχόμαστε δημιουργική ανάγνωσή τους!