Εισαγωγή

Εισαγωγή

   Η «Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου» αποτελεί την εναρκτήρια διαδικασία στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, κατά την οποία το σχολείο απαντά στο ερώτημα «Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα;».

   Οι σχολική μας μονάδα  ξεκίνησε τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου, επιχειρώντας μια πρώτη συνολική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας.

   Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με εργαλείο την οργανωμένη συζήτηση αποτίμησαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου μας ως προς κάθε δείκτη ποιότητας, κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, κατέληξαν σε μία κοινώς αποδεκτή θέση σε σχέση με την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση κάθε δείκτη ? αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης / σύνθεσης των θέσεων όλων των συμμετεχόντων - επεσήμαναν τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του σχολείου μας, και επέλεξαν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης διερεύνησης στη συνέχεια.  

   Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν στην έκθεση «Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου», την οποία συνέταξε η  σχολική μας μονάδα μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας, παρουσιάζοντας με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε όσο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.      

Διαβάστε την έκθεση όπως προέκυψε:

Υποκατηγορίες