10. Πραγματοποίηση 3/μερης εκδρομής στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ: από 16 έως 18/03/2018

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στα Ιωαννινα στις 16-18/03/2018

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή (ή Μετακίνηση) του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

      

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ -   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΒΟΥΝΑΡΓΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΒΟΥΝΑΡΓΟ

ΣΤΙΣ `16-18/03/2018 ΑΠΟ Ο7:00 Π.Μ. – 21:30 Μ.Μ.

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 34 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή) ΝΑΙ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* ΝΑΙ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 13/02/2018
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14-02-2018

* Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια..

                                                                                                                                                                        Ο Δ/ντής   του Σχολείου

                                                                                                                                                                          ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ   ΠΑΥΛΟΣ

                                                                                                                          ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ