11. Πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής στην ΠΑΤΡΑ την 1/4/2019