5. Επανάληψη προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Σε συνέχεια της προκήρυξης μας που αφορά στην εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας του Σχολείου μας στην Πύλο-Μεθώνη στις 28/04/2015, με το δεδομένο ότι δεν κατατέθηκαν τρείς τουλάχιστον προσφορές, όπως προβλέπεται από την ΥΑ 129287/Γ2/02-12-2011, παρατείνουμε, ( με τους ίδιους όρους) ,την προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Πέμπτη 26/03/2015 και ώρα 12:00μ.μ.

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών θα αποσφραγίσει τις προσφορές που θα έχουν κατατεθεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, ανεξάρτητα από το πλήθος τους και θα προχωρήσει στην διαδικασία ανάθεσης.

                                                                                                   Βούναργο 23/03/2015

                                                                                                                  Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

                                                                                                                   ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ