ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο του Γυμνασίου Βουνάργου.

IMG 3631final

 

Η πρώιμη ιστορία του σχολείου

Το Γυμνάσιο Βουνάργου, με λυκειακές τάξεις, άρχισε να λειτουργεί στο υπάρχον κτίριο τη σχολική περίοδο 1986-1987. Από την αρχή η λειτουργία του συνδέθηκε με πρωτοπόρες σχολικές δραστηριότητες που στόχευαν στο άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική κοινωνία και στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, εξαρχής στο σχολείο μας λειτούργησε Σχολικός Συνεταιρισμός που ανέλαβε τη διαχείριση του κυλικείου και πρατηρίου πώλησης σχολικών ειδών. Παράλληλα οι μαθητές -μέχρι και σήμερα- καλλιεργούν και μαζεύουν τις ελιές του σχολείου μας για να χρηματοδοτήσουν διάφορες δράσεις τους.

Το Γυμνάσιο Βουνάργου με λυκειακές τάξεις υπήρξε επίσης ένα από τα ελάχιστα σχολεία που τη δεκαετία του 1980 εξέδιδε σχολική εφημερίδα, την περίφημη ΙΘΑΚΗ, που το 1989 απέσπασε το πρώτο Βραβείο Μαθητικού Εντύπου. Την ίδια περίοδο ανέλαβε ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα προγράμματα ανακύκλωσης ενημερώνοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία για ζητήματα οικολογίας και περιβαλλοντικής αγωγής.

   Πρώτος διευθυντής τού υπήρξε ο φιλόλογος Σωκράτης Μάσσιας που παρέμεινε στη θέση αυτή ως τη σχολική χρονιά 1991-92 οπότε και διακόπηκαν τα παραπάνω προγράμματα.

 

The early history of the school

Vounargo High School, with secondary education institution classes, began operating in the existing building during the 1986-1987 school year. From the beginning, its operation was associated with pioneering school activities aimed at opening the school to the local community and the formation of active citizens. In this context, from the very beginning, a School Cooperation established in our school, which took over the management of the canteen and the shop for the sale of school supplies. At the same time, the students -even today- cultivate and collect the olives of our school to finance their various actions.

Vounargo High School with secondary education institution classes was also one of the few schools that published a school newspaper in the 1980s, the famous ITHACA, which in 1989 won the first Student Print Award. At the same time, it undertook one of the first recycling programs in Greece, while informing the local community on issues of ecology and environmental education.

   Its first director was the philologist Socrates Massias, who remained in this position until the school year 1991-92, when the above programs were interrupted.