Βεβαιώσεις συμμετοχής, της ομάδας "HELENIC GEOLOGY - SEISMOLOGY", στο Πρόγραμμα QCN του Stanford University

Certificate1