12. Πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής στην ΑΘΗΝΑ την 3/4/2019