8. Πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής στην Αθήνα την 1/4/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

---------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

Ταχ. Δ/νση : ΒούναργοΠύργος Ηλείας
Πληροφορίες : Παγκράτης Παύλος
Τηλέφωνο : 2621051266
Fax : 2621051106
E-mail : mail@gym-vounarg.ilei.sch.gr

   Βούναργο : 03/03/2017

   Αριθ. Πρωτ. : 75

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής (ή Μετακίνησης.)

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή (ή Μετακίνηση) του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

      

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ  
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ -   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ 01/04/2017

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07:30 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 21:45

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 30 (28+2)
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)  
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή) ΝΑΙ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 09/03/2017 12:30
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 10/03/2017 10:00

* Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια..

                                                                                                 Ο Δ/ντής   του Σχολείου

                                                                                                                      ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ