Διδακτικό υλικό κατά τάξη

  • Εκτύπωση

Πατήστε την καρτέλα της αντίστοιχης τάξης πάνω δεξιά.

Τα διάφορα άρθρα και το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνουν, δημιουργήθηκαν από καθηγητές είτε μαθητές του σχολείου μας.

Ευχόμαστε δημιουργική ανάγνωσή τους!