Αποτελέσματα Ιουνίου 2014 - Μαθητές που προάγονται

Τα αποτελέσματα Ιουνίου 2014, που αφορούν στην ετήσια επίδοση τών μαθητών, έχουν εκδοθεί.

Εδώ μπορείτε να δείτε μόνο τα ονόματα των μαθητών της Α΄& Β΄που προάγονται καθώς και της Γ΄που απολύονται:

Α΄Γυμνασίου

Β΄Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου